DÜNYA EĞİTİM DANIŞMANLIK

Adresimiz

Hacı Halil.Mah. Çeşme cad.Akün iş Merkezi No:35/5 Gebze-KOCAELİ

0262 6449261

Mobil :0539 6437336

Pazartesi - Cuma: 9:00 - 18:00

PAZAR-KAPALI

Üniversite Onaylı

Üniversite Onaylı

HAYVAN KESİM ELEMANI EĞİTİM SERTİFİKASI (kurban kesim Eğitim Sertifikası )

 

PROGRAMIN ADI

Kurban Kesim Elemanı

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

5. 21.01.2014 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İle Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliğinde Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları Düzenlenmesine Dair Protokol.

 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında modülleri verebilecek eğiticiler aşağıda sıralanmıştır.

1. “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” modülü:

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile meslek dersi öğretmeni olarak atananlar veya İs Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları.

2. “KURBAN KESMENİN İSLAMİYETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ” modülü:

 

İl müftülükleri tarafından görevlendirilen eğitimciler.

3. “KURBAN KESİM İŞLEMİ” modülünü:

 

İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile Belediye Başkanlıkları tarafından görevlendirilen eğitimciler.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kurban kesim elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. Kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemini kavranması,

2. Kurban kesim işlemini İslami kurallara göre gerçekleştirmesi

 

Amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Kurban kesim elemanı kurs programını bitiren bireylerin; kurbanın İslamiyet’teki önemi dini dayanakları hakkında bilgi sahibi olma, vekâlet alma, tekbir getirme, kurban keserken okunması gereken duaları okuma ve İslami usullere göre kurbanı kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.

3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

6. Kurban kesim elemanı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

DEĞERLER

Kurallara Uyma

Sabır

Sorumluluk

Saygı

Hoşgörü

Doğruluk ve dürüstlük

Yardımlaşma

Ahlak

Empati

PROGRAMIN KREDİSİ

Eğitim Süresi : En az 40 Saat

 
Örnek sertifika örnek sertifika[/caption]

E-Devlet’te sorgulanabilen

Üniversite Onaylı

Resmi başarı sertifikası

Uluslararası Sertifika

 Süresiz Sertifika

Nasıl katılırım ?Devamını oku

Eğitim Özellikleri

  • Eğitimler 0
  • Quizzes 0
  • Süre 10 weeks
  • Yetenek seviyesi All levels
  • Language Türkçe
  • Students 0
  • Sertifika No
  • değerlendirmeler Yes

Müfredat

Müfredat

Herkes Katılabilir

Herkes Katılabilir

Reviews

Reviews