Uzaktan (Online)Eğitim ve Belgelendirme Hakkında

Online eğitim, çevrim içi ortamda gerçekleştirilen eğitim anlamına gelir. Online eğitim, örgün eğitim modelinin aksine eğitmen ve öğrencinin, fiziki etkileşim halinde olmalarına gerek olmadan teknolojik cihazlar yoluyla gerçekleştirilen bir öğretim ve öğrenim şeklidir.

Online eğitim vermek isteyen eğitmenler, eğitim verecekleri konu ve alanlarda yetkinlik sahibi olmalıdır. Alanında uzman olan eğitmenler, online eğitim platformları üzerinden eğitmenlik başvurusunda bulunabilirler. Online eğitim veren eğitmenler, alanlarına uygun ders içerikleri ve ders kaynaklarını kendileri hazırlar. Eğitimler üniversite ve ilgili eğitim otoritelerince hazırlanan müfredata uygun olmalıdır. Online eğitim esnasında derslerin video içerikleri de alanında uzman eğitmenlerle birlikte kaydedilmekte ve öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Online eğitimde derslerin uygulanma şekli; senkron ve asenkron olmak üzere iki türe ayrılır.

Online eğitimde derslerin uygulanma biçimleri şunlardır:

Senkron eğitim (canlı ders)
Asekron eğitim (canlı olmayan ders)

Senkron eğitim (canlı ders), eğitimlerin eş zamanlı şekilde çevrim içi gerçekleştirilmesidir. Senkron eğitimde yani canlı derste öğrenciler ve eğitmenler önceden belirlenen gün ve saatte, dijital bir e-öğrenme platformu aracılığıyla derse katılım sağlar. Senkron eğitim (canlı ders) esnasında eğitmen; ses ve görüntü paylaşımı yapmaktadır. Eğitmen, senkron eğitimi yürütürken öğrenciden de ses ve görüntü paylaşmasını da talep edebilir, canlı ders yapılmasında bu durum büyük bir avantajdır.

Senkron eğitimde öğrencinin, ders içerik ve konularını tekrar dinleme, yavaşlatıp hızlandırma olanağı ve seçeneği yoktur. Senkron eğitimin belki de en büyük dezavantajı budur. Öğrenci, kendi öğrenme hızını canlı ders içinde uygulayamaz. Senkron eğitim sayesinde öğrenci, ders esnasında eğitmene kullandığı cihaz yoluyla (bilgisayar, telefon, tablet) soru sorabilir. Senkron eğitimde öğrenci, soru ve geri bildirimlerini eğitmene hızlı bir şekilde ulaştırabilir.

Asenkron eğitim, eş zamanlı olmayan bir biçimde, eğitimin çevrim içi gerçekleştirilmesidir. Kısaca asenkron eğitim canlı ders olmayan eğitim türüdür. Asenkron eğitimde öğrencinin ders içerikleri, dersin kaydedilmiş videolarıdır. Asenkron eğitimde eğitmen, dersleri sanki sınıf ortamında anlatıyormuş gibi konu anlatımlı videolar halinde sunar. Konu anlatımlı ders içerikleri, online eğitimin yürütüleceği e-öğrenme platformuna kaydedilir.

Asenkron eğitim sürecinde öğrenci, istediği zaman ve mekanda, dersin konu anlatımlı video içeriklerine ulaşım sağlayabilir. Asenkron eğitim şeklinde öğrenci, ders içeriklerini öğrenme hızına göre yavaşlatıp hızlandırabilme olanağına sahiptir. Asenkron eğitim esnasında eğitmen ve öğrenci, anlık olarak dersin gerçekleştiği platformda yer almazlar. Bu nedenle öğrenciler, soru ve geri bildirimlerini ancak farklı kanallardan (mesaj, e-posta vb.) ulaştırabilir.

Online eğitimin avantajları şu şekildedir:

Birden fazla alanda eğitim alabilmeyi sağlar.
Ders içeriklerine istenilen her an erişim olanağı bulunur.
Sınırlı zaman aralığında bile eğitime katılma imkanı sağlar.
Fiziksel engeli bulunan kişiler zorluk yaşamadan, dilediği yerden eğitime ulaşabilir.
Mekan kısıtlaması bulunmaz.
Zaman kısıtlaması yoktur.
Eğitimde eşitlik sağlar.
Zamandan tasarruf etmeyi sağlar.
Derslere katılmak maliyetsizdir.
Sertifika kazanma fırsatı verir.
Toplumun tamamı için erişime açıktır.
Senkron (canlı ders) ve asenkron (canlı olmayan ders) şeklinde yapılabilir.

Canlı ders sırasında internet problemleri yaşanabilir.
Canlı derse katılım sağlanan cihazlarda sorunlar yaşanabilir.
Derse katılmak için teknolojik cihazlar (bilgisayar, tablet, telefon vb.) gereklidir.
Uygulamalı derslerin yapılması çok zordur.
Öğrenciler arası sosyalleşme sağlanmaz.
Öğrencinin fiziki etkileşiminde azalma olur.
Eğitmenin fiziki etkileşiminde azalma meydana gelir.
Teknolojik cihazlar ile sık zaman geçirmek uzun vadede sağlık sorunları yaşatabilir.

Online eğitim ile şu alanlarda ders alınabilir:

Kişisel gelişim
Bilişim
Sağlık
Psikoloji
İşletme
Çocuk gelişimi
Verimlilik ve planlama
Mesleki gelişim
Dil bölümü
Liderlik
Pazarlama
İnsan kaynakları eğitimleri
Eğiticinin eğitimleri
Hukuk eğitimleri
Akademik ve paket programlar
Ücretsiz eğitimler

Online eğitim, örgün eğitime göre çağımızda daha sık tercih ediliyor. Günümüzde birçok kişi örgün eğitimee harcayacağı zamanı, online eğitim platformları sayesinde başka işlere ayırabiliyor. Zamandan tasarruf sağlayan çevrim içi (online) eğitim, halihazırda meslek sahibi olan kişilerin de birçok konuda kendisini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Online eğitim sayesinde kişiler, kısıtlı zaman nedeniyle katılamadıkları eğitimlere erişebiliyor ve hedefledikleri alanlarda yetkinlik sahibi olabiliyor. Aynı zamanda fiziki engeli bulunan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin de eğitime ulaşması kolay bir duruma geliyor. Çevrim içi (online) eğitim modeli, örgün eğitime katılmasında engel bulunan ve sağlık problemleri yaşayan öğrencilerin, eğitim haklarından yoksun kalmamalarını sağlıyor. Bu sayede online eğitim, örgün eğitime nazaran çok daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmış oluyor.
Yapılan araştırmalara göre insanlar;

İşittikleri bilgilerin %20’sini,
Okudukları bilgilerin %10’unu,
Gördükleri bilgilerin %30’unu,
Hem görsel olarak hem işitsel olan bilgilerin ise %80’ini hatırlıyor. Çevrim içi eğitim araçları, kişilere görsel ve işitsel bilgiler sunduğu için öğrenme yöntemleri arasında en etkili olan olarak görülüyor. Kişiler, etkin bilgi edinmeyi sağlamak amacıyla da online eğitim modelini tercih ediyor.

Online eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere dunyagrupdanismanlikegitim.com da sertifika verilmektedir. Sertifikalar, öğrenim gören kişilerin, eğitimi başarıyla tamamladıklarını belgeler. Eğitim sonunda verilen sertifikalar sayesinde öğrenciler, yetkinliklerini kanıtlayabilir ve belgelendirebilir. Online eğitim sonunda verilen sertifikalar, kişilerin istihdama katılım süreçlerinde avantajlı bir durumda olmalarını sağlar. Online eğitime katılan bireyler elde ettikleri sertifikaları ile öz geçmişlerini etkileyici bir hale getirebilir. Aynı zaman iş görüşmelerinde adaylara avantaj sağlayan sertifikalar, kişilerin hızlı ve kolay bir şekilde istihdama katılmalarını da sağlar. dunyagrupdanismanlikegitim.com verdiği uluslararası geçerli sertifika ile kişiler yurt dışında da mesleklerini gerçekleştirebilirler.

Online eğitim sonunda alınan sertifikalar şu işe yarar:

Bireyin, kişisel donanımını yükseltir.
Öz geçmişi geliştirmeye katkı sağlar.
Meslek sahibi olmayı sağlar.
Mesleki gelişime katkı sunar.
Kişisel gelişimi arttırır.

Eğitim satın alan katılımcının cep telefonuna eğitim paneline giriş için kullanıcı adı ve şifre gelir burada daha önce den hazırlanan derslerimizi öğrenmeye başlar derslerin sonunda kendisini yaklaşık 20 sorudan oluşan bir teste tabi tutulur sınav sonunda başarılı olursa kendisine üniversite onaylı sertifika verilir. sertifika üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalardır.

Online eğitimlere katılmak için gerekenler şunlardır:

İnternet bağlantısı
Eğitime giriş yapılacak cihaz (bilgisayar, tablet, telefon vb.)
Eğitime giriş yapabilecek düzeyde bilgisayar bilgisi

Sertifika almak için kişinin önce hangi alan ve konuda uzmanlaşmak istediğini seçmesi gerekir. Sertifika almak isteyen kişiler, online eğitim sayfasını ziyaret ederek kategorileri inceleyebilir, dilediği eğitimi satın alarak işlemi gerçekleştirebilir.

Uzmanlık kazanmak istedikleri konularda eğitime başlayan kişiler, eğitimin video içeriklerine, zaman ve mekan kısıtı olmadan erişim sağlayabilir.

Eğitimin sonunda başarıya ulaşan kişiler, sertifika talep ederek uzmanlıklarını kanıtlayan belgeleri edinmiş olurlar. Bu sertifikaları iyi bir kariyer oluşturmak için kullanabilirler ve iş görüşmelerinde avantajlı bir durumda olur. Kişisel gelişimi arttırmanın yanında sertifikalı eğitimler iş yaşamında başarılı olmak isteyen kişilere etkin bir kariyer fırsatı da sağlar.

Uzaktan eğitim yolu ile online sertifika almak için istenilen bir alan ve konuda online eğitim kaydı gerçekleştirilmelidir. Tamamı ile uzaktan eğitim içeren bu dersler sonrasında öğrenci başarı sağlar ise online sertifika almaya hak kazanır. Uzaktan eğitimde başarı sağlayan öğrenciler, eğitim sonunda yine uzaktan ve online şekilde yapılan sınava girerler. Sınavda da başarı sağlamaları durumunda online sertifika sahibi olabilirler.

Uzaktan (Online)Eğitim ve Belgelendirme Hakkında

Uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta ,öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekanlardaki öğrenci ,öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ,mekânsal değişim yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler

Hayır. Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes eğitimlere katılabilir. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar ve yabancı uyruklu vatandaşlar da başvurabilir.

Tanınırlığı olan, uluslararası ve güvenilir üniversite sertifikanızı, özgeçmişinize altın harflerle yazdırın.
• İş başvurularında dikkat çekin ve iş mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.
• Uzmanlığınızı belgeleyin, işinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.
Sınıf içi eğitim yerine, ders videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Evet, dünyanın her yerinden eğitimlerimize katılabilirsiniz. Sertifikanızın yurtdışındaki adresinize gönderilmesini istiyorsanız yurtdışı kargo bedelinin tarafınızdan karşılanması gerekecektir. Bu durumda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Evet. Yabancı uyruklu vatandaşlar da başvuru yapabilir. Eğer TC kimlik numaranız yoksa başvuru esnasında TC Kimlik numarası kısmına pasaport numaranızı yazınız.

Eğitimi sitemiz üzerinden satın alacaksınız ve telefonunuza derslerin olduğu panele giriş şifresi verilecektir buradaki eğitimleri uzaktan seyrederek istediğiniz zaman izleme imkanınız olacaktır.

Meslek eğitimini daha önceden alan ve mesleğini bilen kişiler Sınav haftası bitiminde sertifikanız hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiğiniz whatsapp adresinize PDF olarak gönderilir. E-devletten veya ilgili üniversitenin sitesinden belgenizi çıktı alıp kullanabilirsiniz . 15 -20 gün içerisinde süreç tamamlanır.
Sitemizden eğitimini alan kişiler derslerin sonunda kendisine düzenlenen sınavda başarılı olmaları durumunda sertifika sahibi olurlar .Bu sertifikaların hepsi E-devlet sisteminde gözükür .

Üniversite adı, birim adı ve imza
Eğitimin adı ve saati
Eğitim tarihleri
Ad ve soyad
TC kimlik numarası
Belge numarası
Üniversitenin hologramı
Karekod

Katıldığınız tüm eğitimlerin sertifikaları E-devlet veya ilgili Üniversitelerin web sayfalarından sorgulanabilirdir.

Eğitimler sizler için belirli bir sure açılır. Bu süre her eğitim için farklılık arz eder. Ancak eğitimleri tamamlama süresi tamamen sizinle ilgilidir. Hiç ara vermeden bazı eğitimleri birkaç günde bitirebilirsiniz. Bazı eğitimleri ise birkaç haftadan önce bitiremezsiniz. Aile danışmanlığı gibi büyük eğitimler ise birkaç ay sürmektedir.

Sertifikalar veya Belgeler Süreli mi?