Oto Galeri Alım Satım Sorumlusu Sertifikalandırma

Kategoriler: ,

MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM SORUMLUSU (OTO GALERİ-OTO KİRALAMA)-MOTORLU TAŞIT TİÇARETİ 

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Kimdir?
İş sağlığı, güvenlik ve çevre ile ilgili önlemlerin alınması kalite gereklilikleri kapsamında; iş organizasyonu yapan, satın alma alma modellerine katkı veren, satın alma yolunun tasarlanmasına katkı veren, dönemlik satın alma alma tesisi hazırlayan, maliyetli hammadde, malzeme, makine, ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alma hazırlıklarını satan, satın alma yapan, tedarikçi işletmeci, satın alma ekibinin yönetimine destek veren kişidir.
1. AMAÇ
Bu program,Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye – 5 (17UY0299-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel hükümler, testi genişletme, sınav denetleme, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi gizleme.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti

14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı gövdesi Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtları alım satım operasyonları, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtları ticaret yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda şartlar, ikinci el motorlu kara taşıtları alım satımında ödeme yöntemleri, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin hükümlerini ve Bakanlık, idare ve diğer ilgili kurum ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını içerir.

Bu faaliyet göstermek isteyen kişiler gerçek ve tüzel kişiler, il müdürlüklerine gitmeksizin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden başvuru yapabilmektedir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemine ulaşmak için tıklayınız

yukarıdaki yazılı ilgili kanunlara istinaden ;

Yetki belgesi verilmesinde talep edilen şartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-15/8/2020-31214)

(1) İşletmeye yetki belgesinin verilebilmesi için;

  1. a) Meslek odasının gizli tutulması,
  2. b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  3. c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtları ticaret faaliyetinin bulunması,

  1. d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş fazla unsuru kesinleşmiş hapishane cezası almamış veya devletinin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin doğruluğune, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, saldırı, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni savunmayı kullanma , hileli iflas, ihaleye fesat karışımı, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan çıkan malvarlığı değerleri aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya kaçak mal bileşenleri, idam, cinsel saldırı ve çocukları cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasak olması, (5)

  1. e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az kullanıcı Seviye 5 deneyimi belgesine sahip olması,gerekir

      2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için tüketici eğitim beklentileri ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet Sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurumu ve yargının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim,  Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler  ;kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ve mesleki yetki belgesi yetkili veren kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

****ÖNEMLİ NOT :Belge sahibinden.com sitesinde geçerlidir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Oto Galeri Alım Satım Sorumlusu Sertifikalandırma” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir